เครื่องผูกเชือกไส้กรอก เครื่องมัดไส้กรอก กึ่งอัตโนมัติ

Sausage Binding รุ่น WZC-100