เครื่องปั่นสับ เครื่องปั่นพริกแกง

เครื่องปั่นพริก เครื่องปั่นกระเทียม

cutter mixer รุ่น 13 ลิตร