เครื่องปอกกระเทียม เครื่องปอกหัวหอม และมันฝรั่ง

Garlic Peeler Dito T-15