เครื่องบดเนื้อแช่แข็ง

เครื่องบดหมูแช่แข็ง รุ่นตั้งพื้น

Frozen Meat Grinder C-160 GB