เครื่อง สับผสมเนื้อ

Talsa Cutter Mixer

Talsa  รุ่น K-80