น้ำมันแวคคั่มปั๊ม น้ำมันปั๊มสูญญากาศ

ยี่ห้อ Busch  VM100

Vacuum pump oil