ที่ลับมีด F Dick

Finecut Round 12″/30cm

Sharpening Steel 76573300