สินค้า

 เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ (Vacuum Tumbler)

เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ (Vacuum Tumbler) เหมาะสำหรับใช้หมักเนื้อชิ้นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสำหรับทำสเต็ก, หมู, แฮม หรือเนื้อที่มีการหั่นเป็นขนาดเล็ก เช่น กุ้ง, ปลา, ไก่, หมู

หลักการทำงานของเครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ (Vacuum Tumbler)

หลักการทำงานเครื่องนวดสุญญากาศ

เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศจะช่วยในการหมักเนื้อ ด้วยเครื่องเทศต่างๆ โดยใช้หลักการออสโมซิส (Osmosis) ตัวเครื่องจะสูบอากาศออกจากถังด้วยปั้ม (Vacuum Pump) เพื่อดูดอากาศที่อยู่ระหว่างเซลล์ชิ้นอาหาร เคลื่อนออกมาภายนอก ซึ่งจะทำให้เครื่องเทศต่างๆ เข้าไปในชิ้นเนื้อได้ รวดเร็วขึ้น โดยคัวเครื่อง จะหมุน คลุกเคล้าไปเรื่อยๆ ระหว่างใช้งาน ซึ่งรวดเร็วกว่าการหมักเนื้อด้วยวิธีทั่วไป

 เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ รุ่นตั้งโต๊ะ

(Vacuum Tumbler : Table Top Model)