สินค้า

Slaughter House

อุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์

Combined Scalding and Dehairing Machine

 เครื่องลวกน้ำร้อน ถอนขน