สินค้า

MEAT DICER


เครื่องหั่นเนื้อ เป็นเต๋า

      • Meat Dicer เครื่องหั่นเนื้อเป็นเต๋า  เป็นเครื่องหั่นเนื้อเป็นเต๋าความเร็วสูง
      • สามารถหั่นเนื้อเป็นเต๋าได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ, หมู, ตับ, ไก่ ฯลฯ
      • นำเข้าจากประเทศเยอรมัน