สินค้า

เครื่องแปรรูปผัก-ผลไม้ เครื่องหั่นผัก

Vegetable Processing

เครื่องหั่นผัก หั่นผลไม้ รุ่นตั้งโต๊ะ

Vegetable Cutter Table Top Model

เครื่องหั่นผักผลไม้ รุ่นตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับร้านอาหาร โรงแรม หรือโรงงานขนาดกลาง ช่วยประหยัดพื้นที่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย

เครื่องหั่นผัก รุ่นตั้งพื้น

 Vegetable Cutter – Stand Model

เครื่องหั่นผักผลไม้ รุ่นตั้งพื้น เหมาะสำหรับร้านอาหาร โรงแรม หรือโรงงานขนาดใหญ่ ที่ต้องการกำลังการผลิตสูง

เครื่องหั่นขิง

Ginger Cutter

เครื่องปอกกระเทียม

Garlic Peeler Dito T-15

เครื่องสลัดผักให้แห้ง 

Vegetable Spin Dryer ELX-65

Spring Onion Slicing and Chilli Cutting Machine

เครื่องหั่นต้นหอม หั่นผัก MP-110