สินค้า

เครื่องแปรรูปผัก-ผลไม้ เครื่องหั่นผัก

Vegetable Processing

เครื่องหั่นผัก หั่นผลไม้ รุ่นตั้งโต๊ะ

Vegetable Cutter Table Top Model

เครื่องหั่นผักผลไม้ รุ่นตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับร้านอาหาร โรงแรม หรือโรงงานขนาดกลาง ช่วยประหยัดพื้นที่ และสะดวกในการเคลื่อนย้าย