สินค้า

Cutter Mixer

เครื่องสับผสม

 

Cutter Mixer – Table Top Model

เครื่องสับผสมอาหาร

 

เครื่องสับผสม Dito K-55  รุ่น 5.5 ลิตร