สินค้า

เครื่องผูกเชือกไส้กรอก กึ่งอัตโนมัติ

Sausage Binding รุ่น WZC-100