สินค้า

เครื่องบดเนื้อ /เครื่องบดหมูแช่แข็ง

รุ่นตั้งพื้นแบบมีล้อเลื่อน

Frozen Meat Grinder DM-32