PROPAK ASIA 2018 @Bitec ไบเทคบางนา

13-16 มิถุนายน 2561

Deighton Booth: AT-31

TRAFS 2018 @Bitec ไบเทคบางนา

12-15 กรกฎาคม 2561

Booth: F20 Hall 102

FHT 2018 @BITEC ไบเทคบางนา

5-8 กันยายน 2561

Booth : L27 Hall 103

THAIFEX 2018@Impact เมืองทองธานี

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561

Booth : C1-ZZ43